การประชุมวิชาการข่ายงานวิศวกรรมอุตสาหการครั้งที่ 42 ประจำปี 2567

The 42nd Conference of Industrial Engineering Network 2024

 


การประชุมวิชาการข่ายงานวิศวกรรมอุตสาหการครั้งที่ 42 ประจำปี 2567
ภายใต้แนวคิด "Next-Gen Manufacturing: Green and Smart Solutions for the Future
ณ โรงแรมเซ็นทารา จังหวัดอุบลราชธานี
ระหว่างวันที่ 15-17 พฤษภาคม พ.ศ. 2567

 

 

 

Conference Topics

 

 

 


 

ข่าวสาร Faecbook Page